Past Reports

E.g., 2017-04-29
E.g., 2017-04-29
City Datesort ascending Forcasted Low Temperature Forecasted High Forecasted P.O.P Grade Condition
Charlottetown 2015-11-07 -1ºC 3°C 12ºC 0% F Partly Cloudy
Halifax 2015-11-06 13ºC 14°C 15ºC 40% C Mainly Clear
Calgary 2015-11-06 1ºC 10°C 5ºC 0% B Mostly Cloudy
Toronto 2015-11-06 4ºC 7°C 17ºC 0% B Mostly Cloudy
Ottawa (Kanata - Orléans) 2015-11-06 3ºC 7°C 18ºC 0% B Partly Cloudy
Edmonton 2015-11-06 1ºC 3°C 5ºC 0% A Clear
Fredericton 2015-11-06 10ºC 12°C 17ºC 40% C Clear
Iqaluit 2015-11-06 -19ºC -6°C -16ºC 0% C TBD
Montréal 2015-11-06 7ºC 9°C 19ºC 0% B Mostly Cloudy
Prince George 2015-11-06 3ºC 4°C 7ºC 60% B Light Rain
Regina 2015-11-06 -6ºC -5°C -1ºC 60% B Partly Cloudy
Saskatoon 2015-11-06 -4ºC -1°C 0ºC 0% A Partly Cloudy
St. John's 2015-11-06 3ºC 8°C 3ºC 40% C Light Rain
Thunder Bay 2015-11-06 -2ºC 1°C 4ºC 40% TBD Light Rainshower
Vancouver 2015-11-06 9ºC 10°C 10ºC 0% B Light Rain
Victoria 2015-11-06 8ºC 10°C 11ºC 0% B Rain
Whitehorse 2015-11-06 -4ºC 0°C 2ºC 0% C Cloudy
Winnipeg 2015-11-06 -6ºC -2°C 3ºC 60% A Partly Cloudy
Yellowknife 2015-11-06 -5ºC 0°C -4ºC 0% D TBD
Charlottetown 2015-11-06 10ºC 12°C 14ºC 60% TBD Mainly Clear
WeatherReportCard