Past Reports

E.g., 2017-12-14
E.g., 2017-12-14
City Datesort ascending Forcasted Low Temperature Forecasted High Forecasted P.O.P Grade Condition
Regina 2017-06-05 12ºC 27°C 30ºC 30% A Mostly Cloudy
Saskatoon 2017-06-05 14ºC 22°C 28ºC 30% A Light Rainshower
Guelph 2017-06-05 11ºC 14°C 19ºC 60% C Clear
Fredericton 2017-06-05 6ºC 13°C 16ºC 0% A Cloudy
Iqaluit 2017-06-05 0ºC 3°C 4ºC 60% B Mostly Cloudy
Montréal 2017-06-05 12ºC 14°C 18ºC 60% B Light Rain
Prince George 2017-06-05 5ºC 14°C 20ºC 0% A Sunny
St. John's 2017-06-05 2ºC 4°C 7ºC 100% A Light Rain
Thunder Bay 2017-06-05 7ºC 21°C 22ºC 0% A Mainly Sunny
Vancouver 2017-06-05 12ºC 15°C 19ºC 0% A Partly Cloudy
Halifax 2017-06-05 7ºC 11°C 14ºC 0% C Mostly Cloudy
Calgary 2017-06-05 8ºC 13°C 15ºC 100% A Mostly Cloudy
Charlottetown 2017-06-04 5ºC 5°C 13ºC 0% A Cloudy
Victoria 2017-06-04 8ºC 9°C 18ºC 0% A Clear
Whitehorse 2017-06-04 5ºC 5°C 15ºC 30% A Mainly Clear
Winnipeg 2017-06-04 16ºC 12°C 28ºC 0% A Clear
London 2017-06-04 13ºC 15°C 27ºC 60% A Fog
Yellowknife 2017-06-04 7ºC 5°C 15ºC 0% B Fog
Edmonton 2017-06-04 12ºC 11°C 21ºC 40% A Clear
Québec 2017-06-04 11ºC 11°C 20ºC 40% D Mostly Cloudy
WeatherReportCard