Past Reports

E.g., 2017-12-14
E.g., 2017-12-14
City Datesort ascending Forcasted Low Temperature Forecasted High Forecasted P.O.P Grade Condition
Toronto 2017-06-04 14ºC 12°C 23ºC 60% B Mist
Ottawa (Kanata - Orléans) 2017-06-04 11ºC 12°C 16ºC 100% C Mostly Cloudy
Regina 2017-06-04 16ºC 16°C 32ºC 0% A Mostly Cloudy
Saskatoon 2017-06-04 17ºC 18°C 32ºC 0% A Mostly Cloudy
Guelph 2017-06-04 13ºC 11°C 24ºC 60% B Clear
Fredericton 2017-06-04 7ºC 8°C 17ºC 30% A Cloudy
Iqaluit 2017-06-04 0ºC 0°C 2ºC 0% B Partly Cloudy
Montréal 2017-06-04 12ºC 15°C 20ºC 40% D Mostly Cloudy
Prince George 2017-06-04 5ºC 1°C 18ºC 0% B Clear
St. John's 2017-06-04 3ºC 2°C 91ºC 100% A Light Rain
Thunder Bay 2017-06-04 8ºC 8°C 16ºC 60% B Mainly Clear
Vancouver 2017-06-04 9ºC 8°C 18ºC 0% A Clear
Halifax 2017-06-04 5ºC 6°C 14ºC 30% A Mostly Cloudy
Calgary 2017-06-04 11ºC 10°C 19ºC 30% C Mostly Cloudy
Charlottetown 2017-06-03 6ºC 6°C 16ºC 60% D Fog
Winnipeg 2017-06-03 16ºC 11°C 28ºC 30% F Partly Cloudy
London 2017-06-03 14ºC 14°C 23ºC 70% B Light Rainshower
Yellowknife 2017-06-03 8ºC 8°C 17ºC 0% A Partly Cloudy
Edmonton 2017-06-03 13ºC 12°C 26ºC 0% A Clear
Québec 2017-06-03 9ºC 12°C 16ºC 30% C Mostly Cloudy
WeatherReportCard