Past Reports

E.g., 2017-06-23
E.g., 2017-06-23
City Datesort ascending Forcasted Low Temperature Forecasted High Forecasted P.O.P Grade Condition
Winnipeg 2015-11-02 1ºC 4°C 10ºC 0% TBD Cloudy
Yellowknife 2015-11-02 -10ºC -7°C -10ºC 0% TBD TBD
Ottawa (Kanata - Orléans) 2015-11-01 5ºC 8°C 14ºC 0% C Mostly Cloudy
Toronto 2015-11-01 5ºC 6°C 13ºC 60% D Clear
Halifax 2015-11-01 7ºC 9°C 9ºC 0% TBD Clear
Calgary 2015-11-01 -3ºC 0°C 9ºC 0% TBD Mist
Edmonton 2015-11-01 -2ºC 1°C 5ºC 60% TBD TBD
Fredericton 2015-11-01 8ºC 4°C 10ºC 0% TBD Mist
Iqaluit 2015-11-01 -18ºC -18°C -15ºC 0% TBD Clear
Montréal 2015-11-01 6ºC 5°C 8ºC 0% TBD Cloudy
Prince George 2015-11-01 -1ºC 1°C 4ºC 70% TBD Cloudy
Regina 2015-11-01 2ºC 2°C 10ºC 0% TBD Mostly Cloudy
Saskatoon 2015-11-01 -1ºC 3°C 8ºC 30% TBD Cloudy
St. John's 2015-11-01 4ºC 5°C 7ºC 0% TBD Light Drizzle
Thunder Bay 2015-11-01 2ºC 2°C 10ºC 30% TBD Fog
Vancouver 2015-11-01 10ºC 10°C 15ºC 0% TBD Light Rain
Victoria 2015-11-01 7ºC 5°C 12ºC 0% TBD Mist
Whitehorse 2015-11-01 -11ºC -14°C -6ºC 60% TBD Mainly Clear
Winnipeg 2015-11-01 2ºC 5°C 11ºC 30% TBD Cloudy
Yellowknife 2015-11-01 -14ºC -11°C -10ºC 0% D Light Snow
WeatherReportCard